Henriette Sagfjord

Henriette Sagfjord

Henriette Sagfjord er kunstfotograf og Leica-ambassadør.

Hun jobber konseptuelt med fotografi for å oppnå en dypere forståelse av seg selv og verden rundt seg. Bildene skildrer gjerne en drømmeaktig verden – en slags parallell virkelighet, men Henriette er også en ypperlig dokumentar- og konsertfotograf som har et helt unikt blikk for å skildre menneskelige uttrykk, følelser og situasjoner.

Fotografiene hennes er ofte narrative og leker med farger, natur og tåke, men også med rom og scenografi. Henriette finner inspirasjon i musikk til å tolke omgivelsene på nytt og koble seg fra verden. 

«En lek med virkeligheten»

Henriette vil både ha en presentasjon der hun viser bilder og forteller om prosessen fra planlegging til ferdig foto, og et eget foredrag om konsertfoto.

henriettesagfjord.com | @henriettesagfjord | Leica portrett (Youtube)


Lag et nettsted eller blogg på WordPress.com

%d bloggere liker dette: